FILOZOFIJA

Punto Ottico Humaneyes je projekat. Kada stvarate, pretvarate ideju u nešto konkretno, definišete svrhu svog projekta, a slika postepeno dobija oblik. Snaga te slike nas svakodnevno vodi u radu. Podseća nas da posmatramo kvalitet stvari, da tragamo, da sledimo svoju intuiciju, da zaronimo dublje. Strasti se moraju pratiti, ništa nije improvizovano. Naučili smo da gledamo u svaku kolekciju i iz svake upijamo njene tajne. Trebale su nam godine da naučimo, i to nastavljamo da činimo svaki dan. Sa strpljenjem, napornim radom, sa posvećenošću i apsolutnim poštovanjem.

Prodavnica je prostor gde imamo priliku da ugostimo ljude i sa njima podelimo svoju viziju. To je prostor u kome se naš jezik razvija, gde poboljšavamo svoj odnos prema onome što znamo. Naši kupci nose našu filozofiju čega smo svesni.

Etika je majka estetike: reči koje su vremenom dolazile polako, ali prirodno, da izraze osnovni koncept. Tražimo kolekcije koje spajaju tehničke, etičke i estetske kvalitete, koji su od suštinskog značaja za naš projekat. Fioke naših prodavnica sadrže nešto dragoceno, pažljivo odabrano, rezultat preciznog pretraživanja. Brinemo o standardima proizvodnje i kvalitetu distribucije jer znamo da je svaki korak u procesu važan. Biramo samo kolekcije koje garantuju sledljivost, jer želimo da budemo transparentni o proizvodnji, da poštujemo čovečanstvo i životnu sredinu i da čuvamo vrednost rada. Verujemo u suštinsku vrednost predmeta i vrednost njegovog trajanja kroz vreme, birajući kvalitet pre nego li kvantitet, promovišući sporije zanatstvo umesto da pratimo najnovije modne trendove, ceneći izvrsnost fino izrađenih predmeta koji se mogu popraviti.

U svemu ovome postoji vizija. Želimo da odvedemo ljude tamo gde nešto vidimo. Znamo da biste bili ponosni na svoj rad morate ga voleti i nastaviti da se usavršavate. To je ono što radimo od 1991. godine. Ljudi su naša velika snaga.